Architektura

ARCHITEKTURA

Na projektu se podíleli renomovaní architekti, kteří svými originálními myšlenkami přispěli k prestižním oceněním již první etapy Barrandez-Vous.
Věnovali velkou pozornost nejen funkčnímu využití prostoru, ale především vytvoření dokonalého domova v harmonii s přírodou.

Hlavní architekti projektu

Erika a Vladimír Vašutovi
Under-construction Architects

Hlavní architekti Barrandez-Vous, kteří s celým týmem dokážou svou svěží kreativitou a originálními nápady posunout každý projekt ještě o level výš a vdechnout stavbám život.

Unikátní park a zahrady 

Zelený svět plný stromů a kvetoucích rostlin, obklopený třemi bytovými domy. Místo, kde se moderní bydlení setkává s přírodou.

Krajinná architektura projektu

FERDINAND LEFFLER
Atelier Flera

Návrh unikátního parku Barrandez-Vous a soukromých zahrad pochází od Ferdinanda Lefflera, krále českých zahrad a zakladatele Atelieru Flera, které patří k největším profesionálům a tvůrcům krajinné architektury na světě.

"Probouzíme harmonii, milujeme přirozenost, podporujeme proměnlivost."

Povídání s Ferdinandem

OCENĚNÍ

Díky kvalitě projektu i veřejného prostoru již získala první etapa pět prestižních ocenění a vítězství mezi rezidenčními stavbami v celé ČR.

NEJLEPŠÍ REZIDENČNÍ PROJEKT
V ČR 2021 A 2022


2022

1. místo v ČR - ESTATE AWARDS 2022 - Rezidenční projekt nad 30 jednotek

1. místo v ČR - ESTATE AWARDS 2022 - Cena za veřejný prostor a urbanismus

3. místo v ČR - BEST OF REALTY 2022 - Rezidenční projekt většího rozsahu

2021

1. místo v ČR - REALITNÍ PROJEKT ROKU 2021 - Cena veřejnosti

1. místo Praha - REALITNÍ PROJEKT ROKU 2021- Cena veřejnosti