Průběh stavby

červen 2020

Zahájení prodeje

srpen 2020

Příprava staveniště

září 2020

Vytvoření stavební jámy

říjen 2020

Zahájení stavby monolitu

Q4 2022

Dokončení stavby

Q1 2023

Předávání bytu kupujícím