Průběh stavby

červen 2020

Zahájení prodeje

srpen 2020

Příprava staveniště

září 2020

Vytvoření stavební jámy

říjen 2020

Zahájení stavby monolitu

Q3 2022

Dokončení stavby

Q4 2022

Předávání bytu kupujícím