Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách, a to včetně digitálních vizualizací, jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy. Nelze je vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Specifické smluvní i obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti Top Estates Group s.r.o.