Kde se nacházíte?

Prostor u vstupu do areálu tvoří dlážděné chodníky a modelovaný terén osázený nenáročnou samoúdržbovou zelení. Celým areálem lze příjemně proběhnout po postranní běžecké stezce a vyhnout se tak lidem pobývajícím na hlavní komunikační ose. Stezka je z mlatu a vede podél jižního objektu až ke kavárně, kde se napojuje na chodník kolem jezírka.

Virtuální prohlídka je dostupná na zařízení s vyšším rozlišením.